torna a la pàgina principal
 • Monestir Carmelites Descalces - Qui som
 • Monestir Carmelites Descalces - La Nostra Jornada
 • Monestir Carmelites Descalces - Espiritualitat Carmelitana
 • Monestir Carmelites Descalces - enllaços Interessants
 • Monestir Carmelites Descalces - Pensaments
  • Karmel
  • Pensaments - Eclesial
  • Pensaments - Temps Litúrgic
  • Pensaments - Cultura
  • Pensaments - Meditar
  • Pensaments - Joves
 • Monestir Carmelites Descalces - Audiovisuals
 • Monestir Carmelites Descalces - Notícies
 • Monestir Carmelites Descalces - Contacteu-nos
Pensaments
Pensaments - Eclesial

De la primera Missa Crismal del bisbe de Roma, Francesc

De la bellesa litúrgica, presència de la glòria del nostre Déu lluminós en el seu poble viu i consolat, passem a fixar-nos en l'acció.

L'oli preciós que ungeix el cap d'Aaron no es queda perfumant la seva persona, sinó que es vessa i arriba fins «les perifèries». El Senyor ho dirà clarament: la seva unció és per als pobres, per als captius, per als malalts, per a tots aquells que estan tristos i sols.

La unció no és per a perfumar-nos a nosaltres, i molt menys per a que el guardem reclòs en un flascó, perquè es faria malbé... i el cor esdevindria amarg.

Al bon sacerdot, hom el reconeix per com n'està d'ungit el seu poble. Quan la gent és ungida amb oli d'alegria se li veu: per exemple, quan surt de la missa amb cara d'haver rebut una bona nova.

La nostra gent agraeix l'evangeli predicat amb unció, agraeix quan l'evangeli que prediquem arriba a la seva vida quotidiana, quan baixa com l'oli d'Aaron fins al plec de la realitat, quan il.lumina les situacions límit, «ls perifèries» on el poble fidel roman més exposat a la invasió dels que volen saquejar llur fe.

Ens ho agraeix perquè sent que hem pregat amb les coses de la seva dia de cada dia, amb les seves penes i alegries, amb les seves angoixes i esperances.

I quan sent que el perfum de l'Ungit, de Crist, arriba a través nostre, s'anima a confiar-nos tot el que vol que li arribi al Senyor: «Resi per mi, mossèn, que tinc aquest problema...». «Beneeixi'm» i «pregui per mi» són el senyal que la unció ha arribat al plec del mantell, perquè retorna convertida en petició.

Quan romanem en aquesta relació amb Déu i amb el seu Poble, i la gràcia passa a través nostre, som sacerdots, mitjancers entre Déu i els homes.

Francesc I

Principal | Qui Som | La Nostra Jornada | Espiritualitat Carmelitana | Enllaços | Pensaments | Audiovisuals | Notícies | Contacteu-nos

Desarrollo por Roberto Tapia © 2000 - 2021